Prisindeks for brukte boliger

05600: Boligprisindeksen, etter boligtype og sone (2000=100) (avslutta serie) 1991 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

eierform

Totalt 3 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

sone

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.01.2009
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Boligprisindeksen:
indeks
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra FINN.no, gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) leverer data for borettslagsboliger. Fram til og med 2001 ble prisindeksen for borettslagsboliger beregnet av NBBL. Tidligere tall er beregnet ved å vekte sammen Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger og tall fra NBBL.

Brukerveiledning for statistikkbanken