Spesialisthelsetjenesten

05595: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sengeplasser, etter helseregion (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 6 Valgte

Søk

type tilbud

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.02.2006
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Antall senger:
senger
Referansetid
Antall senger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Plasser med hjemmel i Loven om spesialisthelsetjenestene. Tallene for Helse Øst ble korrigert i februar 2006 etter nye beregninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken