Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

05588: Totale inntekter og utgifter i statsregnskapet (mill. kr) 2003M01 - 2021M05

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valgt 1 av totalt 221

post

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland.

Brukerveiledning for statistikkbanken