Familier og husholdninger

05580: Familier, etter familietype. Barn under 18 år (avslutta serie) 1974 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

familietype

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2005
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familer
Referansetid
Familier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fram til 1989 var aldersgrensen for barn 20 år.
familietype
Ektepar uten hjemmeboende barn
Registrerte partnere er inkludert.
Ektepar med hjemmeboende barn
Registrerte partnere er inkludert.
Samboerpar med felles barn
Samboere med minst ett felles barn og felles adresse.

Brukerveiledning for statistikkbanken