Familier og husholdninger

Til toppen
05580: Familier, etter familietype. Barn under 18 år (avslutta serie) 1974 - 2005
Sist endret
02.06.2005
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familer
Referansetid
Familier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
familietype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

familietype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fram til 1989 var aldersgrensen for barn 20 år.
familietype
Ektepar uten hjemmeboende barn
Registrerte partnere er inkludert.
Ektepar med hjemmeboende barn
Registrerte partnere er inkludert.
Samboerpar med felles barn
Samboere med minst ett felles barn og felles adresse.

Brukerveiledning for statistikkbanken