Familier og husholdninger

Til toppen

05580: Familier, etter familietype. Barn under 18 år (avslutta serie) 1974 - 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1974 , 1977 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fram til 1989 var aldersgrensen for barn 20 år.

familietype

Ektepar uten hjemmeboende barn

Registrerte partnere er inkludert.

Ektepar med hjemmeboende barn

Registrerte partnere er inkludert.

Samboerpar med felles barn

Samboere med minst ett felles barn og felles adresse.