Familier og husholdninger

Til toppen

05579: Familier, etter familietype. Barn uansett alder (avslutta serie) 1960 - 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1970 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall fra 1960 og 1970 er fra folketellingene.

familietype

Ektepar med hjemmeboende barn

Medregnet registrerte partnere.

Samboerpar med felles barn

Samboere med minst ett felles barn og felles adresse, inkludert fra 1.1.1993. Tall er beregnet tilbake til 1987.