Familier og husholdninger

05579: Familier, etter familietype. Barn uansett alder (avslutta serie) 1960 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

familietype

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2005
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familier
Referansetid
Familier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall fra 1960 og 1970 er fra folketellingene.
familietype
Ektepar med hjemmeboende barn
Medregnet registrerte partnere.
Samboerpar med felles barn
Samboere med minst ett felles barn og felles adresse, inkludert fra 1.1.1993. Tall er beregnet tilbake til 1987.

Brukerveiledning for statistikkbanken