05529: Person- og varebiler, etter bilens alder og bilmerke (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

bilmerke Velg minst en verdi

Totalt 266 Valgte

Søk

biltype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.04.2010
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Bestand:
biler
Av bestanden (prosent):
prosent
Gjennomsnittsalder:
år
Referansetid
Bestand:
31.12.
Av bestanden (prosent):
31.12
Gjennomsnittsalder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter person- og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.

Brukerveiledning for statistikkbanken