05524: Varebiler vraket mot pant, etter bilmerke (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

bilmerke Velg minst en verdi

Totalt 266 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2009
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Varebilbestand 31. desember:
biler
Varebiler vraket mot pant:
biler
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Referansetid
Varebilbestand 31. desember:
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant:
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
Utgangen av året
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
Utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
statistikkvariabel
Gjennomsnittsalder ved vraking (år)
Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.

Brukerveiledning for statistikkbanken