Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05524: Varebiler vraket mot pant, etter bilmerke (avslutta serie) 1999 - 2008

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
14.05.2009 10:00
Varebilbestand 31. desember:
biler
Varebiler vraket mot pant:
biler
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Varebilbestand 31. desember:
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant:
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
Utgangen av året
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
Utgangen av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ace , Adria , Aixam, Mega ,

Valgt 0 av totalt 266

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.

statistikkvariabel

Gjennomsnittsalder ved vraking (år)

Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.