Til toppen

05523: Levendefødte, etter barnets nummer 1978 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978 , 1979 , 1980 ,

Valgt 1 av totalt 43

barnets nr


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 1978 til 1985 er hentet fra Medisinsk fødselsregister og omfatter også dødfødte.

Brukerveiledning for statistikkbanken