Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05512: Statlig regionalt barnevern (B) (avslutta serie) 2003 - 2007

Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
14.03.2008 10:00
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner:
Kroner
Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barneverntjeneste, prosent:
Prosent
Andel barn i statlige regionale barneverntiltak pr 31.12 per 1000 innb. 0-19 år:
?
Barn med statlige regionale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
?
Brutto driftsutgifter (funksjonene 691, 692, 693 og 694) per barn med statlige regionale tiltak i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i hjemmebaserte tiltak i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i statlige regionale fosterhjem i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barneverntjeneste, prosent:
1.1.
Andel barn i statlige regionale barneverntiltak pr 31.12 per 1000 innb. 0-19 år:
1.1.
Barn med statlige regionale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjonene 691, 692, 693 og 694) per barn med statlige regionale tiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i hjemmebaserte tiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i statlige regionale fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner , Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner , Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000