Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

05512: Statlig regionalt barnevern (B) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.03.2008
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner:
Kroner
Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
Prosent
Andel brutto driftsutgifter til barneverntjeneste, prosent:
Prosent
Andel barn i statlige regionale barneverntiltak pr 31.12 per 1000 innb. 0-19 år:
?
Barn med statlige regionale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
?
Brutto driftsutgifter (funksjonene 691, 692, 693 og 694) per barn med statlige regionale tiltak i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i hjemmebaserte tiltak i løpet av året:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn i statlige regionale fosterhjem i løpet av året:
Kroner
Referansetid
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
1.1.
Andel brutto driftsutgifter til barneverntjeneste, prosent:
1.1.
Andel barn i statlige regionale barneverntiltak pr 31.12 per 1000 innb. 0-19 år:
1.1.
Barn med statlige regionale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjonene 691, 692, 693 og 694) per barn med statlige regionale tiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i hjemmebaserte tiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i statlige regionale fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken