Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

05510: Statlig regionalt familievern (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.01.2010
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
?
Familievernsaker:
?
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Familievernsaker per 1000 innbygger:
?
Årsverk i familievernet:
?
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
?
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
?
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
?
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
?
Referansetid
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Familievernsaker per 1000 innbygger:
1.1.
Årsverk i familievernet:
1.1.
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
1.1.
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken