Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
05510: Statlig regionalt familievern (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
Sist endret
14.01.2010
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
?
Familievernsaker:
?
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Familievernsaker per 1000 innbygger:
?
Årsverk i familievernet:
?
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
?
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
?
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
?
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
?
Referansetid
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Familievernsaker per 1000 innbygger:
1.1.
Årsverk i familievernet:
1.1.
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
1.1.
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken