Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05510: Statlig regionalt familievern (F) (avslutta serie) 2003 - 2008

Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
14.01.2010 10:00
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
?
Familievernsaker:
?
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Familievernsaker per 1000 innbygger:
?
Årsverk i familievernet:
?
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
?
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
?
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
?
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
?
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
?
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Familievernsaker per 1000 innbygger:
1.1.
Årsverk i familievernet:
1.1.
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger:
1.1.
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet i løpet av året:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet siden opprettelsen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger , Familievernsaker , Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000