Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen

05509: Meklinger (F) (avslutta serie) 2003 - 2006

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene , Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene , Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene ,

Valgt 1 av totalt 58

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000