Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05509: Meklinger (F) (avslutta serie) 2003 - 2006

Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
11.01.2008 10:00
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt i løpt av 4-6 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest ved familievernkontorene:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) ved familievernkontorene:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer ved familievernkontorene:
?
Meklinger sendt tilbake til familievernkontorene fra rettssystemet:
?
Totalt antall meklingsbegjæringer hos eksterne meklere:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 4-6 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest hos eksterne meklere:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) hos eksterne meklere:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer hos eksterne meklere:
?
Meklinger sendt tilbake til eksterne meklere fra rettssystemet:
?
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpt av 4-6 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest ved familievernkontorene:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) ved familievernkontorene:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger sendt tilbake til familievernkontorene fra rettssystemet:
1.1.
Totalt antall meklingsbegjæringer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 4-6 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest hos eksterne meklere:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) hos eksterne meklere:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger sendt tilbake til eksterne meklere fra rettssystemet:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene , Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene , Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene ,

Valgt 1 av totalt 58

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000