Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

05509: Meklinger (F) (avslutta serie) 2003 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.01.2008
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger med attest etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest etter barneloven ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Meklingsattest utstedt i løpt av 4-6 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest ved familievernkontorene:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) ved familievernkontorene:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer ved familievernkontorene:
?
Meklinger sendt tilbake til familievernkontorene fra rettssystemet:
?
Totalt antall meklingsbegjæringer hos eksterne meklere:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger med attest etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger uten attest etter barneloven hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
?
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt i løpet av 4-6 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest hos eksterne meklere:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) hos eksterne meklere:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer hos eksterne meklere:
?
Meklinger sendt tilbake til eksterne meklere fra rettssystemet:
?
Referansetid
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpt av 4-6 uker etter begjæring om mekling ved familievernkontorene:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest ved familievernkontorene:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) ved familievernkontorene:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger sendt tilbake til familievernkontorene fra rettssystemet:
1.1.
Totalt antall meklingsbegjæringer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger uten attest etter barneloven hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt i løpet av 4-6 uker etter begjæring om mekling hos eksterne meklere:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest hos eksterne meklere:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) hos eksterne meklere:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer hos eksterne meklere:
1.1.
Meklinger sendt tilbake til eksterne meklere fra rettssystemet:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken