Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
05482: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2
Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
botid
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1


Totalt 246 Valgte 0

Valgfri variabel
botid

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Yrkeshemmede på ordinære tiltak er ikke lenger inkludert i tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken