Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

05482: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 246 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Yrkeshemmede på ordinære tiltak er ikke lenger inkludert i tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken