05451: Farlig avfall til godkjent håndtering, etter materialtype og behandlingsmåte (tonn) (avslutta serie) 2003 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

materiale

Totalt 21 Valgte

Søk

behandlingsmåte

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2013
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Farlig avfall behandlet på godkjent måte:
tonn
Referansetid
Farlig avfall behandlet på godkjent måte:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Eksportert farlig avfall er f.o.m. publiseringen av telleår 2009 inkludert under den behandlingen som avfallet gikk til i utlandet.
behandlingsmåte
Forbehandling
Omfatter alle behandlingsprodukter fra en forbehandlingsprosess som ikke lenger regnes som farlig avfall. Forbehandling er her regnet som netto vektreduksjon dvs differansen mellom mengde farlig avfall mottatt til forbehandling og mengde behandlingsprodukt sendt til videre behandling som farlig avfall. Forbehandling er inkludert i kategorien 'sluttbehandling'.
Deponering og annen sluttbehandling
Omfatter alle former for deponering, permanent lagring, forbrenning uten energiutnyttelse og behandling som gir kun ufarlige behandlingsprodukter. Fra publisering av telleår 2004 er også forbehandling inkludert (forbehandlig er forklart i egen fotnote). Mengdene er korrigert slik at avfall som er behandlet i flere trinn, kun telles én gang. Som følge av lagerendringer kan noen verdier være negative.

Brukerveiledning for statistikkbanken