Skatt for personer

Til toppen

05450: Gjennomsnittlig lønn for ledere i aksjeselskap. Selskap med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner (avslutta serie) 2004 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig lønn omfatter lønn (inklusiv fordel ved opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser. Leder er definert som den personen i hvert selskap som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre. Antall lønnsforhold er benyttet som mål for størrelsen på selskapet. Antallet lønnsforhold gir summen av lønnsoppgaver i samme selskap (fødselsnummer*organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antallet på tilsette i selskapet.