Skatt for personer

Til toppen

05449: Lønnssummer (avslutta serie) 2002 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kontantlønn , ¬Lønn og honorarer , ¬Nettolønnsordninger ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000