Offentlige foretak, regnskap

05419: Regnskapsstatistikk. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskapet (1 000 kr) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

regnskapspost

Totalt 42 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 20 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2009
Kontakt
Francis Kwamena Acquah, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 662
fka@ssb.no

Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Magnus Mausethagen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4883
mgn@ssb.no

Måleenhet
Balanseregnskapet:
1 000 kr
Referansetid
Balanseregnskapet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Resultat- og balanseregnskapet for kommunalt eide foretak inkl. ikke kommunale særbedrifter.

Brukerveiledning for statistikkbanken