05415: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.03.2009
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Henning Holgersen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 97
ing@ssb.no

Måleenhet
Årslønn (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn (kr):
01.10
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Standard for næringsgruppering SN2007

Brukerveiledning for statistikkbanken