Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05409: Arbeidsinnsats i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2003

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
29.06.2005 10:00
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar:
eigedomar
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæring (prosent):
prosent
Arbeidsinnsats i alt (timar):
timar
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
timar
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
timar
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
timar
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
timar
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
timar
Andre attåtnæringar (timar):
timar
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar:
1.1.-31.12.
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæring (prosent):
1.1.-31.12.
Arbeidsinnsats i alt (timar):
1.1.-31.12.
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
1.1.-31.12.
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
1.1.-31.12.
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
1.1.-31.12.
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
1.1.-31.12.
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
1.1.-31.12.
Andre attåtnæringar (timar):
1.1.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar , Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæring (prosent) , Arbeidsinnsats i alt (timar) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.