Til toppen

05407: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie) 1998 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønn. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken