05407: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie) 1998 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.01.2009
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Remy Bråthen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 394
brr@ssb.no

Måleenhet
Årslønn:
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn:
01.10
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønn. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken