Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05349: Hogstflater, etter hogsttype (dekar) (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Flatehogst, dekar:
dekar
Flatehogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
dekar
Frøtrestillingshogst, dekar:
dekar
Frøtrestillingshogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
dekar
Skjermstillingshogst, dekar:
dekar
Skjermstillingshogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
dekar
Småflatehogst, dekar:
dekar
Anna hogst, dekar:
dekar
Referansetid
Flatehogst, dekar:
31.12.
Flatehogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
31.12.
Frøtrestillingshogst, dekar:
31.12.
Frøtrestillingshogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
31.12.
Skjermstillingshogst, dekar:
31.12.
Skjermstillingshogst, gjennomsnittleg storleik på flatene:
31.12.
Småflatehogst, dekar:
31.12.
Anna hogst, dekar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken