Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05344: Økonomisk drivverdig areal i prosent av produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Heile skogarealet:
prosent
Under 249 dekar:
prosent
250-999 dekar:
prosent
1000-4999 dekar:
prosent
5000 dekar eller meir:
prosent
Referansetid
Heile skogarealet:
31.12.
Under 249 dekar:
31.12.
250-999 dekar:
31.12.
1000-4999 dekar:
31.12.
5000 dekar eller meir:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog. Økonomisk drivverdig areal er vurdert av skogeigarane sjølve.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken