Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05343: Avverking for sal, etter kven som utførte hogsten (F) (avslutta serie) 1999 - 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken