Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05342: Avverking for sal, etter kven som utførte terrengtransporten (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Industrivirke for sal i alt (m³):
Terrengtransport utført av eigar og ulønt familemedlem (prosent):
prosent
Terrengtransport utført av lønt arbeidhjelp (prosent):
prosent
Terrengtransport utført av entreprenør (prosent):
prosent
Referansetid
Industrivirke for sal i alt (m³):
31.12.
Terrengtransport utført av eigar og ulønt familemedlem (prosent):
31.12.
Terrengtransport utført av lønt arbeidhjelp (prosent):
31.12.
Terrengtransport utført av entreprenør (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken