Konsumprisindeksen

Til toppen
05335: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995 - 2019
Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 663
tss@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100). Årlig:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100). Årlig:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
KPI-JA og KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100). Årlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

konsumgruppe
Må velges *

Totalt 28 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til 2003 (juli 1999=100).

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11451 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken