Konsumprisindeksen

Til toppen
05332: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) 2003 - 2015
Sist endret
11.01.2016
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100). Årlig:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100). Årlig:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100). Årlig:
juli 1999
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 30 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE etter leveringssektor går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng.
Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11120 for nye tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken