Konsumprisindeksen

Til toppen

05332: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) 2003 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 13

sektor

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Jordbruksvarer , KPI-JA Jordbruksvarer mindre bearbeidde , KPI-JA Jordbruksvarer mer bearbeidde ,

Valgt 0 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE etter leveringssektor går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng. Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11120 for nye tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken