Konsumprisindeksen

Til toppen

05331: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) 2002M12 - 2015M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002M12 , 2003M01 , 2003M02 ,

Valgt 1 av totalt 157

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Jordbruksvarer , KPI-JA Jordbruksvarer mindre bearbeidde , KPI-JA Jordbruksvarer mer bearbeidde ,

Valgt 0 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE etter leveringssektor går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng. Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11119 for nye tall.