Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

05321: Arbeidskraftkostnader, gjennomsnitt per betalte time, etter næring (SN2002) (kr) (avslutta serie) 2000

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftkostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. Foreløpige tall fra 1. kvartal 2005. Tall for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.