Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05321: Arbeidskraftkostnader, gjennomsnitt per betalte time, etter næring (SN2002) (kr) (avslutta serie) 2000

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
26.01.2005 10:00
Arbeidskraftskostnader totalt:
kr
Direkte kostnader:
kr
Indirekte kostnader:
kr
Arbeidskraftskostnader totalt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftkostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. Foreløpige tall fra 1. kvartal 2005. Tall for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.