Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05314: Tungmetall-innhold i avløpslam (mg/kg tørrstoff) 1993 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er vektet mot mengde slam levert fra de ulike avløpsrenseanleggene