Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05314: Tungmetall-innhold i avløpslam (mg/kg tørrstoff) 1993 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tungmetall
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 26

tungmetall

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er vektet mot mengde slam levert fra de ulike avløpsrenseanleggene

Brukerveiledning for statistikkbanken