Utslipp og rensing av kommunalt avløp

05314: Tungmetall-innhold i avløpslam (mg/kg tørrstoff) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

tungmetall Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig tungmetall innhold:
mg/kg tørrstoff
Gjennomsnittlig maksverdi for tungmetall innhold:
mg/kg tørrstoff
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er vektet mot mengde slam levert fra de ulike avløpsrenseanleggene

Brukerveiledning for statistikkbanken