Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05293: Eigedomar, etter storleiken på produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 1979 - 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
storleiksklasse
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

storleiksklasse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken