Til toppen
05282: Avfallsregnskap for Norge, etter kilde og materialtype (1 000 tonn) (avslutta serie) 1995 - 2011
Sist endret
14.02.2013
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Generert avfallsmengde:
1 000 tonn
Referansetid
Generert avfallsmengde:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kilde
materialtype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

kilde

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
materialtype

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forurensede masser er ikke inkludert i totalen. Forurensede masser er stein, jord, grus og lignende som ikke er så forurenset at det er farlig avfall.
kilde
Private husholdninger
Næringene er klassifisert etter SN2007 fra og med 2008, og SN2002 frem til 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken