Avfallsregnskapet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05282: Avfallsregnskap for Norge, etter kilde og materialtype (1 000 tonn) (avslutta serie) 1995 - 2011

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
14.02.2013 10:00
Generert avfallsmengde:
1 000 tonn
Generert avfallsmengde:
01.01-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avfallskilder i alt , Jord-, skogbruk og fiske , Bergverk og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtype i alt, uten forurensende masser , Papir , Metall ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forurensede masser er ikke inkludert i totalen. Forurensede masser er stein, jord, grus og lignende som ikke er så forurenset at det er farlig avfall.

kilde

Private husholdninger

Næringene er klassifisert etter SN2007 fra og med 2008, og SN2002 frem til 2007.