Til toppen
05281: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn) (avslutta serie) 1995 - 2011
Sist endret
14.02.2013
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Generert avfallsmengde:
1 000 tonn
Referansetid
Generert avfallsmengde:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
behandlingsmåte
materialtype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

behandlingsmåte

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
materialtype

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forurensede masser er ikke inkludert i totalen. Forurensede masser er stein, jord, grus og lignende som ikke er så forurenset at det er farlig avfall.
behandlingsmåte
Annen biologisk behandling
'Annen biologisk behandling' er her inkludert i kategorien 'Kompostering'. Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken