Avfallsregnskapet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05281: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn) (avslutta serie) 1995 - 2011

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
14.02.2013 10:00
Generert avfallsmengde:
1 000 tonn
Generert avfallsmengde:
01.01-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avfallsbehandling i alt , Levert til materialgjenvinning , Levert til kompostering ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtype i alt, uten forurensende masser , Papir , Metall ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forurensede masser er ikke inkludert i totalen. Forurensede masser er stein, jord, grus og lignende som ikke er så forurenset at det er farlig avfall.

behandlingsmåte

Annen biologisk behandling

'Annen biologisk behandling' er her inkludert i kategorien 'Kompostering'. Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken.