Til toppen

05276: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1998 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering. Tala for 2009 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken