Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05261: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bomiljø
Må velges *
familiefase

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

type bomiljø

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har hage eller privat tomt , Har tilgang til trygt leke- og rekreasjonsområde , Har tilgang til nærturområde ,

Valgt 0 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken