Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05234: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, nøkkeltall (prosent) (avslutta serie) 1998 - 2006

Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
09.04.2008 10:00
Driftsmargin:
prosent
Resultatgrad:
prosent
Totalkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalandel:
prosent
Driftsmargin:
31.12.
Resultatgrad:
31.12.
Totalkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalandel:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle ikke finansielle AS , Informasjonssektor , IKT-sektor ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Driftsmargin

Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Resultatgrad

Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.

Totalkapitalrentabilitet

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital.

Egenkapitalrentabilitet

Ordinært resultat i prosent av egenkapital.

Egenkapitalandel

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.

statistikkvariabel: Driftsmargin , sektor: ......Drift av databaser

Denne næringen er definert som en del av IKT-konsulentvirksomhet av OECD, men vil antakelig inngå som en del av innholdssektoren i 2007, se om-statistikken.