05202: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2008
Kontakt
Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
mam@ssb.no

Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Årslønn:
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn:
01.09
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken