Godstransport med lastebil

05174: Nordiske sammenlikninger. Transportarbeid (mill. tonnkm) (avslutta serie) 2003K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 68 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Nasjonale og internasjonale transporter:
mill. tonnkm
Nasjonale transporter:
mill. tonnkm
Internasjonale transporter:
mill. tonnkm
Referansetid
Nasjonale og internasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Nasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Internasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For Norge er tall for 1. kvartal 2006, publisert 27.09.2006, korrigert pga metodeendringer. Fra og med 1. kvartal 2006 er tall for internasjonal transport med norske lastebiler kalibrert mot utenrikshandelsstatistikken. Disse tallene er derfor ikke sammelignbare med tall for tidligere kvartaler. Fra og med 2011 er metoden for utarbeiding av statistikken for Finland endret. Disse tallene er derfor ikke sammenlignbare med tall for tidligere år. Fra og med 1. kvartal 2015 har Sverige gjort endringer i de statistiske metodene som ligger til grunn for beregning av totaltall. Tallene er korrigert tilbake til 1. kvartal 2012 i henhold til ny metode. Tallene for 4. kvartal og tidligere er følgelig ikke sammenlikbare med de nye seriene.
Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken