Godstransport med lastebil

Til toppen

05173: Nordiske sammenlikninger. Transportmengde (mill. tonn) (avslutta serie) 2003K1 - 2019K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 68

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For Norge er tall for 1. kvartal 2006, publisert 27.09.2006, korrigert pga metodeendringer. Fra og med 1. kvartal 2006 er tall for internasjonal transport med norske lastebiler kalibrert mot utenrikshandelsstatistikken. Disse tallene er derfor ikke sammelignbare med tall for tidligere kvartaler. Fra og med 2011 er metoden for utarbeiding av statistikken for Finland endret. Disse tallene er derfor ikke sammenlignbare med tall for tidligere år. Fra og med 1. kvartal 2015 har Sverige gjort endringer i de statistiske metodene som ligger til grunn for beregning av totaltall. Tallene er korrigert tilbake til 1. kvartal 2012 i henhold til ny metode. Tallene for 4. kvartal og tidligere er følgelig ikke sammenlikbare med de nye seriene.