05157: Kraftstasjonar (avslutta serie) 1974 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.04.2011
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftstasjonar, totalt:
kraftstasjoner
Vasskraftstasjonar:
kraftstasjoner
Varmekraftstasjonar:
kraftstasjoner
Vindkraftstasjonar:
kraftstasjoner
Kraftmaskiner (turbinar):
turbiner
Referansetid
Kraftstasjonar, totalt:
31.12.
Vasskraftstasjonar:
31.12.
Varmekraftstasjonar:
31.12.
Vindkraftstasjonar:
31.12.
Kraftmaskiner (turbinar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken