Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05157: Kraftstasjonar (avslutta serie) 1974 - 2009

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
15.04.2011 10:00
Kraftstasjonar, totalt:
kraftstasjoner
Vasskraftstasjonar:
kraftstasjoner
Varmekraftstasjonar:
kraftstasjoner
Vindkraftstasjonar:
kraftstasjoner
Kraftmaskiner (turbinar):
turbiner
Kraftstasjonar, totalt:
31.12.
Vasskraftstasjonar:
31.12.
Varmekraftstasjonar:
31.12.
Vindkraftstasjonar:
31.12.
Kraftmaskiner (turbinar):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1974 , 1975 , 1976 ,

Valgt 1 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000