05155: Pris for kraft og nettleie, inkl. forbruksavgift og ekskl. mva (øre/KWh) (avslutta serie) 1992 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2011
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Pris for kraft og nettleige i alt:
øre/kWh
Hushald og jordbruk:
øre/kWh
Treforedling:
øre/kWh
Kraftintensiv industri:
øre/kWh
Bergverk og industri elles:
øre/kWh
Tenesteyting:
øre/kWh
Referansetid
Pris for kraft og nettleige i alt:
31.12.
Hushald og jordbruk:
31.12.
Treforedling:
31.12.
Kraftintensiv industri:
31.12.
Bergverk og industri elles:
31.12.
Tenesteyting:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for perioden 1992-2005 har blitt korrigert den 09.08.2007.
statistikkvariabel
Pris for kraft og nettleige i alt
Treforedling og kraftintensiv industri er ikke inkludert.
Treforedling
Nettleie er ikke inkludert.
Kraftintensiv industri
Nettleie er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken