Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05155: Pris for kraft og nettleie, inkl. forbruksavgift og ekskl. mva (øre/KWh) (avslutta serie) 1992 - 2007

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
25.02.2011 10:00
Pris for kraft og nettleige i alt:
øre/kWh
Hushald og jordbruk:
øre/kWh
Treforedling:
øre/kWh
Kraftintensiv industri:
øre/kWh
Bergverk og industri elles:
øre/kWh
Tenesteyting:
øre/kWh
Pris for kraft og nettleige i alt:
31.12.
Hushald og jordbruk:
31.12.
Treforedling:
31.12.
Kraftintensiv industri:
31.12.
Bergverk og industri elles:
31.12.
Tenesteyting:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Pris for kraft og nettleige i alt

Treforedling og kraftintensiv industri er ikke inkludert.

Treforedling

Nettleie er ikke inkludert.

Kraftintensiv industri

Nettleie er ikke inkludert.