Familier og husholdninger

Til toppen

05121: Barn 0-17 år, etter ettårig alder og søskenforhold til hjemmeboende søsken (avslutta serie) 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

søskenforhold

På grunn av at den registerbaserte statistikken ikke gir tall for samboere uten felles barn, vil tabellen underestimere antall barn som bor med stesøsken. Tall fra den siste Folke- og boligtellingen viste at det pr 3.11.2001 var om lag 4600 barn som bodde med stesøsken i samboerfamilier uten felles barn. Til sammenligning viste tall fra den registerbaserte statistikken per 1.1.2002 at det var om lag 4200 barn som bodde sammen med stesøsken i familier der de voksne enten var gifte eller hadde felles barn.