Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05119: Barn 0-17 år, etter ettårig alder, familietype og søsken (avslutta serie) 2004

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
10.09.2004 10:00
Barn uten søsken:
personer
Barn med søsken:
personer
Barn uten søsken:
01.01
Barn med søsken:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Mor

Kan også bo med mors samboer og hans særkullsbarn.

statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Far

Kan også bo med fars samboer og hennes særkullsbarn.

statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Mor, stefar

Kan være både gifte og samboere (med minst ett felles barn). Tallet inkluderer også 106 barn der den ene forelderen har inngått registrert partnerskap.

statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Far, stemor

Kan være både gifte og samboere (med minst ett felles barn). Tallet inkluderer også 106 barn der den ene forelderen har inngått registrert partnerskap.

statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Andre familier

Barn som bor alene, sammen med søsken, med mor og stemor, far og stefar eller bare med stemor eller stefar. Det kan også være barnehjemsbarn eller adoptivbarn hvor adopsjonen ennå ikke er formelt i orden.