Økonomisk sosialhjelp

05107: Sosialhjelpsmottakere, etter landbakgrunn og alder (avslutta serie) 1999 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

landgruppe Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.09.2006
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere:
personer
Måneder med økonomisk stønad:
måneder
Gjennomsnittlig økonomisk stønad (kr):
kr
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere:
31.12.
Måneder med økonomisk stønad:
31.12.
Gjennomsnittlig økonomisk stønad (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.

Brukerveiledning for statistikkbanken