Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05107: Sosialhjelpsmottakere, etter landbakgrunn og alder (avslutta serie) 1999 - 2005

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
27.09.2006 10:00
Sosialhjelpsmottakere:
personer
Måneder med økonomisk stønad:
måneder
Gjennomsnittlig økonomisk stønad (kr):
kr
Sosialhjelpsmottakere:
31.12.
Måneder med økonomisk stønad:
31.12.
Gjennomsnittlig økonomisk stønad (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Norden utenom Norge , EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden ,

Valgt 0 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 16-17 år , 18-24 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.