Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

05082: Sosialhjelpsmottakere, etter alder og hvor mange kommuner de har mottatt økonomisk sosialhjelp fra 1997 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
antall kommuner
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 23

antall kommuner


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 16-17 år , 18-24 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.

Brukerveiledning for statistikkbanken