Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05081: Detaljhandel. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Prosentvis fordeling av omsetning, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2007

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
29.06.2009 10:00
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
prosent
Reparasjon av skotøy og andre lærvarer (prosent):
prosent
Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn (prosent):
prosent
Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer (prosent):
prosent
Reparasjon av husholdningsvarer ellers (prosent):
prosent
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
31.12.
Reparasjon av skotøy og andre lærvarer (prosent):
31.12.
Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn (prosent):
31.12.
Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer (prosent):
31.12.
Reparasjon av husholdningsvarer ellers (prosent):
31.12.
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Omsetning (1 000 kr) , Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.