Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05081: Detaljhandel. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Prosentvis fordeling av omsetning, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2009
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
prosent
Reparasjon av skotøy og andre lærvarer (prosent):
prosent
Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn (prosent):
prosent
Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer (prosent):
prosent
Reparasjon av husholdningsvarer ellers (prosent):
prosent
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
31.12.
Reparasjon av skotøy og andre lærvarer (prosent):
31.12.
Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn (prosent):
31.12.
Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer (prosent):
31.12.
Reparasjon av husholdningsvarer ellers (prosent):
31.12.
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken