Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05080: Detaljhandel. Omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2002) Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2009
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
prosent
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent):
31.12.
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er eksklusive 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.
statistikkvariabel
Omsetning (1 000 kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Annen omsetning (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken