Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

05080: Detaljhandel. Omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 52 Detaljhandel, unntatt med motorvogner. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk , 52.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg , 52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 57

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

statistikkvariabel

Omsetning (1 000 kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Salg av handelsvarer og agenturhandel (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Annen omsetning (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken