Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05076: Detaljhandel. Salgsinntekter, etter varegruppe. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

varehovedgruppe

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2009
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Måleenhet
Salgsinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Salgsinntekter (prosent):
prosent
Referansetid
Salgsinntekter (1 000 kr):
31.12.
Salgsinntekter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter kun detaljhandel med handelsvarer. Detaljhandel med motorkjøretøyer, motorsykler og drivstoff er ikke inkludert.
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken