Gårdbrukernes inntekter og gjeld

05049: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruket og kjønn 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Brukere i alt:
brukere
Uten positiv inntekt (prosent):
prosent
1-49 999 kroner (prosent):
prosent
50 000-99 999 kr (prosent):
prosent
100 000-249 999 kr (prosent):
prosent
250 000-399 999 kroner (prosent):
prosent
400 000 kroner og over (prosent):
prosent
Referansetid
Brukere i alt:
31.12.
Uten positiv inntekt (prosent):
31.12.
1-49 999 kroner (prosent):
31.12.
50 000-99 999 kr (prosent):
31.12.
100 000-249 999 kr (prosent):
31.12.
250 000-399 999 kroner (prosent):
31.12.
400 000 kroner og over (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken